محصولات ما

10 / 10
از 1 کاربر

وظایف و خواص فیزیکی رزین ها

پایه اصلی پوشش های آلی را رزین تشکیل می‌دهد، و انتخاب نوع پوشش از روی تعیین نوع رزین انجام می‌پذیرد. رزین وظایف عمده‌ی را به عهده دارد. ایجاد فیلم روی سطح موردنظر از وظایف اصلی رزین است. رزین به‌وسیله‌ی این خاصیت قادر است سطح زیرین را از محیط اطراف جدا کند.معمولاً رزین به‌صورت مایع همراه با رنگدانه و پرکننده‌های معدنی و آلی روی سطح پهن شده و با انجام یک یا چند واکنش پلیمریزاسیون جامد می‌شود.استحکام فیلم پلیمری به تعداد و کیفیت بانده های بین مولکولی بستگی مستقیم دارد . گاهی اوقات تشکیل فیلم فقط از طریق تبخیر حلال رزین صورت می‌گیرد.

رزین‌های آکریلیک از پلیمریزاسیون مونومرهای اسید آکریلیک و اسید متا اکیلیک با مشتقات آنها به دست می‌آید. رزین‌های آکریلیک به دو گونه ترموپلاست و ترموست موجودند.

تفاوت میان رزین‌های آکریلیک ترموست و آکریلیک ترموپلاست

1-    وزن مولکولی رزین‌های آکریلیک ترموپلاست بیشتر از نوع ترموست است.

2-     رزین‌های آکریلیک ترموپلاست عوامل شیمیایی فعال بر روی زنجیر پلیمر ندارند ودر صورتی که عوامل شیمیایی فعال از قبیل هیدروکسیل(OH-)، کربوکسیل (-CooH) ، آمینو (-NH2) و غیره روی زنجیر پلیمر  وجود داشته باشند این عوامل وارد واکنش شیمیایی نمی گردند.

3-   تشکیل فیلم در رزین‌های ترموپلاست به صورت هوا خشک معمولی بدون هیچ گونه واکنش شیمیایی بوده در صورتی که تشکیل فیلم در نوع ترموست با انجام واکنش های شیمیایی همراه است.

-رزین‌های آکریلیک ترموپلاست

هرگاه مونومرهای قابل پلیمریزاسیون غیر از عامل وینیلی (CH2=CH-)عامل فعال دیگری داشته باشد آن عامل وارد واکنش شیمایی نمی شود و رزین حاصله ترموپلاست خواهد بود.

بنا به نوع مونومرهای به کار رفته در پلیمریزاسیون یا کوپلیمریزاسیون ، فیلم حاصله دارای مقاومت مکانیکی، شیمیایی و نوری خوبی است.

 - رزین های ترموپلاست تولید شرکت کوشا رزین سینا:  

   رزین های مخصوص رنگ ترافیک

TP-100 

TP-107

رزین اکریلیک کولد پلاست دو جزئی

CP-201

رزین اکریلیک سه جزئی کولد پلاست

CP-202

         رزین های مخصوص سطوح فلزی        

TP-104   

  رزین های مخصوص سطوح ساختمانی 

  TP-106


TP107

- رزین های اکریلیک ترموست

هرگاه مونومرهای انتخابی جهت تهیه رزین دارای گروه های فعال شیمیایی از قبیل عامل هیدروکسیل ، اسیدی آمینی یا غیره باشند، پلیمر حاصله دارای گروه های فعال است و می‌تواند با سایر رزین‌ها از قبیل اپوکسی و آمینو رزین‌ها وارد واکنش شود، که در این صورت فیلم حاصل شبکه ی می شود.این فیلم در مقابل مواد شیمیایی، حلال‌ها و رطوبت مقاوم می‌باشد. رزین‌های آکریلیک جهت مصرف رنگ های صنعتی، خانگی و اتومبیل‌ها کاربرد وسیعی دارند.

 - رزین های ترموست تولید شرکت کوشا رزین سینا:

           رزین های اکریلیک پلی ال 

   TS-200   (%OH:1.8) 

TS-202 (% OH:2.7)

         رزین های سلف کیور  

        TS-104

     دسته بندی رزین های این شرکت در قالب فوق صورت می گیرد لیکن هر گروه با توجه به نوع حلال های مصرفی،عدداسیدی، ویسکوزیته، درصد جامد و ... خود به گروه های کوچکتر تقسیم می گردد که  این امر امکان مطابقت با خواست و نیاز مشتری را ارتقا می دهد .

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :